Pantanir 2019

Skilmálar fyrir pantanir

  • Staðfestingargjald á pöntun er kr. 32.000.
  • Staðfestingargjaldið fæst ekki endurgreitt.
  • Breytist pöntun skal tilkynna það í síðasta lagi þegar hryssa er boðuð í girðingu.
  • Ef greiðandi er annar en umráðamaður hryssu skal nafn hans og kt. koma fram í skráningu, sbr. hér að ofan.
  • Félagsmenn deilda ganga fyrir til 20. mars
  • Hryssur skulu vera einstaklingsmerktar. Skýrsluhald skilyrði.
  • Takmarkaður fjöldi hryssna frá heimili ef aðsókn er mikil.
  • Pantanir berist frá og með 1. febrúar.
  • Komi hryssur í girðingar í eigu aðila búsettum erlendis skal tilnefna tilsjónarmann hérlendis sem ábyrgist hryssuna og greiðslur vegna hennar. Hryssueigandi skal tilgreina í athugasemd hver er ábyrgur.
  • Birt með fyrirvara um breytingar.